K novému přestupnímu řádu

Na nedávné valné hromadě Okresního fotbalového svazu Jeseník vystoupil v diskuzi Roman Michálek z klubu SK Řetězárna a vyzval vedení okresního fotbalu, aby iniciovalo společný protest fotbalových klubů Jesenicka k chystaným změnám v pravidlech přestupů ve výkonnostním fotbale. V už tak složitých podmínkách Jesenicka panuje vážná obava, že zrušení hostování a střídavých startů v podstatě znamená likvidaci okresního žákovského fotbalu. A nejen to.

Chystané změny v přestupním řádu mají vejít v platnost už od 1.6.2016, aniž by na toto téma proběhla významnější veřejná diskuze. Ti, kterých se to nejvíce týká, tedy amatérské kluby z nižších soutěží, mnohdy bojující na hranici ekonomického přežití a počítající každého aktivního člena, neměli dosud možnost či prostor vyjádřit se k navrhovaným změnám. A právem se obávají, že nové poměry na přestupovém trhu povedou k faktické likvidaci, zejména mládežnické kopané na vesnici. Ostatně na zmíněné valné hromadě okresního fotbalu o tom mluvil i předseda OFS Jeseník Milan Rác, když řekl, že poslední převratné změny ve fotbale zvyšují nároky na kluby a zcela se přehlíží realita výkonnostního fotbalu.

V řídících orgánech fotbalu totiž pořád převládá filozofie „pomoz si sám.“ Nemáte peníze? Tak tu soutěž nehrajte. Nemáte hráče? Tak to nehrajte. Fotbal tímto uvažováním zamrzl v dobách, kdy hráčů bylo třikrát víc než dnes a fotbalový oddíl, včetně mládeže, měla každá obec s pár stovkami obyvatel. Nebylo potřeba nikoho opečovávat. Malé sporty, právě díky tomu, že jsou „malé“, si váží každého aktivního člena, podporují činnost oddílů v regionech všemi možnými prostředky. Dotují, posílají materiálovou pomoc, bezplatně školí trenéry ochotné věnovat se mládeži. Protože vědí, že každý nově vzniklý klub je novým dílčím vítězstvím vedoucím k dalšímu rozvoji a zbavení se nálepky „malý sport“. Fotbal se v tomto smyslu chová konzistentně špatně. Čiší z toho jistá arogance a přezíravost nejrozšířenějšího sportu, který stále ještě nemá potřebu řešit potíže v nejnižších patrech své struktury.

Jenže doba se změnila, a to výrazně. Příkladně je to vidět třeba na úrovni nižších krajských soutěží dospělých. Ještě pár let nazpět se pět šest klubů pralo o postup z I.B třídy, aby mohli hrát I.A třídu. Ostatní měli starost, aby nespadli do okresu. A dnes? Postup nikoho nezajímá, a těm kdo sestoupí, je to skoro jedno. Úpadek zaznamenaly i stavy rozhodčích. Z posledního zápisu výkonného výboru krajského fotbalového svazu Olomouc to vyplývá jasně. To co řeší Jesenicko už řadu let, teď začínají pociťovat i ostatní okresy.

A do tohoto stále více rozklíženého stavu teď přichází totální revoluce v přestupech. Hlavní myšlenka, že hráč není majetkem klubu, vede k rušení dosavadních zavedených pravidel pohybu hráčů na přestupním trhu. Nejen na Jesenicku z toho kluby začínají pociťovat oprávněný bolehlav. Na Náchodsku například vznikl  Otevřený dopis Okresního fotbalového svazu Náchod. Zde je jeho plné znění:

Otevřený dopis VV FAČR k návrhu nového Přestupního řádu.
Vážený pane předsedo, vážení členové VV FAČR,

po seznámení se s novým návrhem Přestupního řádu jsme si dovolili napsat tento otevřený dopis, který se snaží o otevřenou a věcnou diskusi v našem fotbalovém hnutí o materiálu, který zásadně ovlivní do budoucna fungování klubů, které vychovávají mládež zejména v amatérských soutěžích.

Chápeme, že na základě tlaku UEFA je třeba sjednotit některé řády FA tak, aby odpovídaly evropské fotbalové legislativě. Domníváme se však, že navržené tabulkové odstupné bez souhlasu mateřského klubu je pro kluby, které se zabývají výchovou mládeže v amatérských podmínkách, demotivující a může vést ke značnému omezení aktivit směrem k výchově mládeže v okresních a krajských soutěžích, či k likvidaci některých klubů, což by zásadně snížilo počet členů FAČR a zúžilo základnu pro přirozený výběr talentů klubů hrající vyšší soutěže.

Dle současného návrhu jsou částky za přestup bez souhlasu mateřského klubu nižší, než byly doposud a domníváme se, že v dnešní době by se měly výrazně navýšit, neboť výchova mládeže a zajištění kvalitních tréninkových procesů a dobrých trenérů stojí kluby čím dál více peněz. Všichni víme, že financování sportu ze strany státu je tristní a výchovné u amatérských klubů tvoří nemalou část jejich rozpočtu tak, aby mohly tzv. přežít. Tréninková kompenzace se u klubů hrajících okresní a krajské soutěže bude týkat jen výjimečně a nelze na ni spoléhat.

Návrh odstupného dnes umožňuje klubu koupit si v období od 1. do 20.6. např. za 150.000,- Kč celé družstvo mladších žáků KP nebo za 250.000,-Kč 10 hráčů staršího dorostu KP, čímž by se dala zlikvidovat během měsíce celá mládežnická základna jednoho klubu. Tyto částky zhruba odpovídají nákladům na jedno družstvo mládeže v příslušné soutěži na jednu až dvě sezóny, což je nemyslitelně málo. Známe jistě všichni příklady z 1. B tříd. 1. A tříd, KP a zejména divizí, kde se pod dohledem movitých mecenášů zabývají jen co nejvyšší soutěží v kategorii mužů a mládež se jim dělat nechce, proto radši zaplatí kompenzační poplatky a nakoupí hotové hráče, což je vyjde mnohem levněji a hlavně bez práce, než aby si vychovali vlastní odchovance. Částky odstupného v současném návrhu takové chování klubů podporují a tím mohou zničit budoucnost amatérského fotbalu.

Průměrný náklad na výchovu jednoho hráče za jeden rok v mládežnické kategorii na úrovni krajského přeboru je po započtení všech nákladů cca 7.000,- Kč, tj. zhruba 100.000,- za jedno mládežnické družstvo. Pokud by mateřský klub v přestupovém okně přišel např. o 10 hráčů mladšího dorostu, což návrh Přestupního řádu umožňuje, dostane za něj odstupné dle navržené tabulky 200.000,- Kč, což jsou pokryté náklady za 2 roky výchovy těchto hráčů, která ale trvá 10 let. Navíc se mateřskému klubu naruší návaznost mládežnických kategorií na několik let dopředu a u dorostenecké kategorie je to zvlášť citelné, jelikož je zde největší „úmrtnost“ hráčů.

Návrh Přestupního řádu umožňuje, aby hráč provedl 2 přestupy, které jsou povoleny v rámci jednoho roku, během např. dvou dnů, což by nahrávalo spekulantům. Na příklad klub 2. ligy se dohodne 2.6. s dvacetiletým hráče Divize na přestupu bez souhlasu mateřského klubu, za který by měl zaplatit dle současného návrhu 90.000,- Kč. Druholigový klub by to však mohl obejít tak, že se domluví s klubem Okresního přeboru, který jeden den toho hráče koupí za tabulkových 29.000,- Kč a pak dohodou tohoto hráče prodá do druholigového klubu např. za 35.000,- Kč, čímž okresní klub vydělá 6.000,- Kč a druholigový klub ušetří 26.000,- Kč oproti přímému přestupu. Naopak mateřský klub přijde o 61.000,- Kč.

Návrh na úpravu Přestupního řádu:
Navrhujeme tedy v zájmu udržení široké amatérské a mládežnické základny a v zájmu rozvoje sportu číslo jedna v naší republice následující:

1) Vzhledem k nejvíc problémové kategorii mladšího a staršího dorostu navrhujeme tabulkové odstupné navýšit o 50 % v případě přestupu hráče do 25ti let, který byl ve věku od 16 do 21 let alespoň 2 roky registrován v mateřském klubu.

2) Navrhujeme, aby se částky odstupného v kategoriích 19-23 a 24-29 let navýšily o 5.000,- Kč na úrovni okresních soutěží, o 10.000,- Kč na úrovni krajských soutěží, o 20.000,- na úrovni ČFL, MSFL a Divize a o 50.000,- na úrovni 1. a 2. ligy, v kategoriích U12 – U19 navrhujeme zvýšit částky odstupného o 5.000,- Kč na úrovni okresních soutěží, o 10.000,- Kč na úrovni krajských soutěží, o 20.000,- na úrovni ČFL, MSFL a Divize protože se domníváme, že v návrhu jsou tyto částky neadekvátně malé.

3) Navrhujeme, aby hráč po přestupu nemohl přestoupit podruhé dříve, než za 3 měsíce vzhledem k tomu, aby se zamezilo spekulacím a hlavně nebyly poškozeny mateřské kluby, které se zabývají výchovou mládeže.

4) Navrhujeme, aby nový Přestupní řád začal platit až od 1.7.2016 podle původního záměru, protože se domníváme, že je silně nevhodné, aby první, co by mělo platit by bylo volné přestupové období. Dle našeho názoru by za rok působení tohoto nového Přestupního řádu na tuto podstatnou změnu byli všichni lépe připraveni.

Věříme, že tento náš návrh bude přijat jako podnět k diskusi a zároveň jako připomínka k návrhu přestupního řádu a že bude podnětem k tomu, aby tento zásadní předpis byl natolik kvalitní, že bude nástrojem dobré budoucnosti českého fotbalu.

Zároveň se domníváme, že takto závažný dokument, který výrazně zasáhne především do amatérského fotbalu, by jednoznačně měl schválit nejvyšší orgán FAČR, kterým je Valná hromada.

Níže napsané kluby se plně ztotožňují se zněním tohoto dopisu i s navrhovaným řešením na úpravu stávajícího znění návrhu Přestupního řádu: MFK Nové Město nad Metují, FK Náchod, TJ Červený Kostelec, FK Jaroměř, TJ Sokol Křinice, TJ Sokol Velká Jesenice, FO Jiskra Veba Machov, SK Rozkoš Česká Skalice, SK Česká Skalice, TJ Jiskra Martínkovice, TJ LOKO Meziměstí, TJ Sokol Hejtmánkovice, TJ Velké Poříčí, TJ Sokol Ruprechtice, TJ Sokol Heřmánkovice, TJ Slovan Broumov, TJ Sokol Zábrodí, TJ Sokol Stárkov, TJ Slavoj Teplice n.M.

VV OFS Náchod.

V Náchodě dne 16.3.2016