Pronájem „umělky“

Podmínky pronájmu UMT

plochu lze objednat pouze na základě zaslané závazné objednávky (přihlášky), a to min. na 1 hodinu

na plochu smí vstoupit v rámci pronájmu na jednu hodinu max. 35 osob (tzn. při tréninkové jednotce max. dvě družstva jednoho oddílu)

pronájem lze zahájit pouze každou hodinu od 8,00 – 21,00 hod. celoročně

všichni účastníci se musí řídit provozním řádem včetně pokynů, které obdrží před vstupem na plochu ÚMT

přednostní právo na využívání ÚMT mají všechna družstva FO TJ Jeseník

v případě, že oddíl nebo skupina závazně objedná a nevyužije pronájmu, zaplatí jako by se zúčastnil

na umělou plochu je povolen vstup pouze v kopačkách s lisovanou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (tarfy), v gumotextilkách a v běžecké obuvi (botasky, tenisky…). Ne v kopačkách s kovovými nebo tvrdými plastovými kolíky

z důvodů časové návaznosti je nutno dodržovat stanovené časy

subjekt, který nebude mít uhrazenou platbu za pronájem předem, nebude vpuštěn na plochu hřiště

všichni zúčastnění provozují činnost na UMT na vlastní nebezpečí

vstup na UMT je povolen pouze v doprovodu trenéra, vedoucího družstva, nebo osoby starší 18 let

za odložené věci provozovatel neručí a každý je povinen uzamykat šatny

AKTUÁLNÍ CENY PRONÁJMU NA TEL.Č.  731 522 326