Projekt „Nové kabiny“

Současný stav fotbalového areálu v Jeseníku je vším možným jen ne důstojným stánkem pro nejpopulárnější a nejrozšířenější sport. Na sto padesát aktivních členů klubu využívá zchátralé a stísněné prostory se zastaralými technologiemi a inženýrskými sítěmi. O estetice prostředí kabin v železobetonových útrobách tribuny býválého hlavního městského stadionu ani nemluvě. Problémy přetrvávají s ohřevem teplé vody, což nevrhá dobrý stín na klub ani na město při pronájmu hřišť třetím subjektům. A co teprve zázemí pro diváky, pro které především se fotbal hraje. Neosobní a neútulné prostředí starého stadionu není zrovna lákavou atrakcí, kde strávit s rodinou sobotní odpoledne.

Fotbalový klub si je těchto nedostatků velmi dobře vědom. V oblasti samotného stavu sportovišť došlo za posledních pět let k velkému pokroku. Jeseník má k dispozici hřiště s umělým povrchem, které využívají i kluby ze širokého okolí a stalo se oblíbeným u polské klientely. Nutno dodat, že FK Jeseník není vlastníkem hřiště a zisky z jejich pronájmů putují do městské, nikoliv klubové pokladny. V sousedství „umělky“ vyrostlo také nové travnaté hřiště, které mělo nahradit stávající trávu, jež měla ustoupit vyšším zájmům v podobě projektu regionálního aquacentra. Jak je dobře známo, tento projekt na konci roku 2013 městské zastupitelstvo definitivně zastavilo, a tak FK Jeseník v současnosti disponuje třemi regulerními hracími plochami. 

O to smutnější je ovšem stav navazujícího zázemí. Již před pěti lety vznikla první verze stavebního projektu nových kabin. Na jejich výstavbu pak hodlá klub navázat dalším postupným zvelebováním a zkulturněním fotbalového prostředí v Jeseníku pro hráče i pro návštěvníky.
Celá realizace studie nových kabin ovšem zcela logicky naráží na obvyklý a stále stejný problém: peníze. V této zemi se každým rokem utrácejí stamiliony za účelné a potřebné stavby, ale současně i za naprosté nesmysly a často nepochopitelné projekty. Deset až dvanáct milionů korun pro nové fotbalové kabiny v Jeseníku jsou jen malou kapkou v moři, naprosto bezvýznamnou částkou. Bohužel již několik let jesenický klub nemá štěstí při žádostech o dotace. Možná jsme málo aktivní, možná neznáme ty správné lidi na správných místech, možná málo křičíme.... Těžko hodnotit důvody proč se dosud nepodařilo zajistit potřebnou dotaci. Každopádně nové vedení klubu vzniklé v září 2013 má realizaci projektu nových kabin za jednu z prvořadých a klíčových priorit. Velmi aktivní je v této záležitosti místopředseda klubu Karel Zelinka. Vede jednání na krajském úřadě, na ministerstvu školství, na městském úřadě, se zastupiteli. Město Jeseník po krachu záměru výstavby aquaparku přesměrovalo část plánovaných investic na výstavbu nové či rekonstrukci stávající sportovní haly. Kdo zná spoučasný stav největšího krytého sportoviště ve městě, tak dobře ví, že je to potřebné a nutné. Naše kabiny pro tuto chvíli ustoupily tomuto záměru a podpory vedení města se zatím nedočkaly, což ovšem nebrání ve snahách o získání potřebných investic z jiných zdrojů, například z již výše zmíněných možnostech čerpat dotace z kraje či z ministerstva. 

Správu celého fotbalového areálu v současnosti zajišťuje městská organizace Správa majetku města. FK Jeseník v těchto týdnech (jaro 2014) jedná s Městem Jeseník o převodu správy pod křídla fotbalového klubu. Jinými slovy: my sami nejlépe víme, co v námi využívaném areálu potřebujeme zlepšit, v čem tkví největší problém, kde nás tlačí bota, co je třeba opravit a změnit. Městu Jeseník přitom nabízíme efektivnější systém správy a tím pádem úsporu každoročních investic do údržby areálu. Dojde-li k dohodě a schválení zastupitelstvem, přejde areál pod křídla klubu od července 2014.

Výstavba nových kabin je ovšem samostatná kapitola a čeká nás ještě dlouhá cesta k zajištění potřebných financí. Fotbalisté jsou ale na něco podobného z minulosti zvyklí. Stačí vzpomenout, jak dlouho se bojovalo například o vznik nového travnatého hřiště v místech někdejší škvárové plochy....

PROJEKT: