Nábor

Ve středu 24.9.2014 pořádal FK Jeseník ve spolupráci s komisí mládeže Krajského fotbalového svazu Olomouc a pod záštitou Fotbalové asociace České republiky nábor dětí do sportovních klubů.

Přestože akce měla přímo ve svém názvu slovo nábor, ve skutečnosti šlo o cílenou akci na děti předškolního věku a prvních tříd základní školy ve snaze vyvolat u těchto dětí chuť sportovat a obecnou radost z pohybu. Jak uvedl v úvodu jesenické akce Oldřich Vitonský, předseda komise mládeže krajského fotbalového svazu, není vůbec důležité, zda se děti přihlásí do fotbalového oddílu, který tuto akci pořádá. Podstatné je, aby vůbec začaly sportovat, ať už si vyberou jakékoliv jiné odvětví.

Jesenické akce se ve středu dopoledne na fotbalovém stadionu FK Jeseník zúčastnilo okolo 80 dětí z jesenických školek a prvních tříd základní školy. Každý z účastníků si odnesl tričko, medaili a dárkový balíček. Kdo se navíc registruje do fotbalového oddílu do konce listopadu, získá od fotbalové asociace další věcné dary, mimo jiné o kopačák puma, sportovní tašku a další vybavení. Tento „startovací“ fotbalový balíček se týká nově příchozích dětí ročníku 2007.

Podívejte se na krátké video z náboru v Jeseníku: