Volební valná hromada

Určeno : členům FK Jeseník,z.s.

POZVÁNKA

Vážení sportovní přátelé,

VV FK Jeseník,z.s. na svém zasedání 25.6.2017 rozhodl o vyhlášení volební valné hromady, která se koná 29. července od 18:00 hod. v klubovně FK Jeseník,z.s. Hlavním cílem valné hromady bude volba členů výkonného výboru.

Program jednání valné hromady FK Jeseník,z.s.:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího valné hromady

3. Představení a schválení programu valné hromady

4. Návrh a volba ověřovatele valné hromady

5. Představení a hlasování o složení mandátové komise

6. Představení a hlasování o složení volební komise

7. Přečtení volebního řádu

8. Představení kandidátu do Představenstva FK Jeseník,z.s.

9. Zpráva mandátové komise

10. Výsledky voleb valné hromady

11. Přestávka pro zvolené Představenstva FK Jeseník,z.s.

12. Představení nového předsedy a členů VV FK Jeseník,z.s.

13. Diskuse

14. Usnesení

15. Ukončení