Marta Minková (†)

Jsou zprávy, kterým se člověk zdráhá uvěřit a které bohužel patří k životu. Dnes nás navždy opustila paní MARTA MINKOVÁ, jedna z nejvěrnějších fanynek jesenického fotbalu, dlouholetá provozní v hospodě pod Tribunou a hlavně skvělý člověk. Zemřela ve věku 54 let. Kdo jste ji znali, a měli ji rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.Všichni okolo jesenického fotbalu vyjadřujeme upřímnou soustrast zarmoucené rodině a jejím nejbližším. Marto, nikdy nezapomeneme!