Nové vedení FK Jeseník

V sobotu 19. června proběhla volební valná hromada FK Jeseník. Členská základna klubu zvolila pro následující čtyřleté období výkonný výbor a kontrolní komisi v tomto složení:

VÝKONNÝ VÝBOR

Předseda FK Jeseník – Karel Zelinka

Místopředseda FK Jeseník – Milan Jurčák

Člen výkonného výboru – Jan Malysa

Kontrolní komise ve složení: Ing. Milan Marcinov, Ing. Bronislav Mlynář, Mgr. Josef Zbýňovec.