Výroční členská schůze

Fotbalový klub Jeseník zve své členy na Výroční členskou schůzi 2022, která se koná v sobotu 26. března 2022 od 17:30 hod. v klubovně FK Jeseník na městském stadionu, Dukelská ul.

Program:

 1. Zahájení
 2. Představení předsedajícího
 3. Program
 4. Návrh a volba ověřovatele zápisu
 5. Návrh a volba mandátové komise
 6. Zpráva o činnosti klubu za rok 2021
 7. Zpráva o sportovní činnosti jednotlivých mužstev za rok 2021
 8. Zpráva o hospodaření za rok 2021
 9. Předložení rozpočtu na rok 2022
 10. Zpráva revizní komise
 11. Návrh na změnu stanov spolku
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Diskuze
 14. Usnesení
 15. Závěr