VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA

V pátek 30. srpna 2013 se konala volební valná hromada FK Jeseník, kde přítomní členové zvolili následující vedení.

Tomáš Bříza

předseda Představenstva a VV FK Jeseník

Jaroslav Skřivánek

člen Představenstva a VV FK Jeseník

Karel Zelinka 

člen Představenstva a VV FK Jeseník

Ladislav Trhlík

člen Představenstva a VV FK Jeseník

Oldřich Vysloužil

člen Představenstva a VV FK Jeseník

Mgr. Vladislav Vyvážil 

člen Představenstva FK Jeseník

Ota Kroš

člen Představenstva FK Jeseník

Milan Novák

člen Představenstva FK Jeseník

Karel Tulis

člen Představenstva FK Jeseník

Antonín Pátík

člen Představenstva FK Jeseník