Výroční členská schůze

Fotbalový klub Jeseník, z.s. oznamuje, že v sobotu 25. 3. 2023 od 17:30 hodin se uskuteční VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE FK JESENÍK

Všichni členové klubu jsou srdečně zváni. Výroční členská schůze se koná v klubovně FK Jeseník na fotbalovém stadionu, Dukelská ul. 498/19, Jeseník.

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Představení předsedajícího
 3. Program
 4. Návrh a volba ověřovatele zápisu                                                    
 5. Návrh a volba mandátové komise
 6. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022
 7. Zpráva o sportovní činnosti jednotlivých mužstev za rok 2022
 8. Zpráva o hospodaření za rok 2022
 9. Předložení rozpočtu na rok 2023
 10. Zpráva revizní komise
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Diskuze
 13. Usnesení
 14. Závěr