Program výroční členské schůze

Sobota 26.3.2016 od 18:30 hod. v Modré kavárně v Jeseníku, Dukelská ulice (nad restaurací Praděd)

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího
 3. Program
 4. Návrh a volba ověřovatele zápisu
 5. Volba mandátové komise
 6. Zpráva o činnosti VV FK Jeseník za rok 2015
 7. Zpráva o sportovní činnosti mužstev FKJ
 8. Zpráva o hospodaření za rok 2015
 9. Předložení Plánu rozpočtu na rok 2016
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Zpráva revizní komise
 12. Návrh členských příspěvku na rok 2016
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr