Mimořádná valná hromada

Vedení FK Jeseník svolává mimořádnou valnou hromadu, jejímž hlavním bodem programu bude návrh na změnu názvu klubu. Členové starší 18 let jsou srdečně zváni. Mimořádná valná hromada se uskuteční v sobotu 30.9.2023 v 18:00 v klubovně na stadionu.

Program Mimořádné valné hromady FK Jeseník, z.s. – 30.9.2023 v 18:00

  1. Zahájení
  2. Představení předsedajícího
  3. Program
  4. Návrh a volba ověřovatele zápisu                                
  5. Návrh a volba mandátové komise
  6. Návrh na změnu názvu klubu
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Závěr